Test jazykové úrovně

pozadí cihla 4

Rozřazovací test

Test obsahuje 65 položek. Ke každé větě zaklikněte jednu správnou možnost (ze tří). Po vyplnění testu zmáčkněte tlačítko „Vyhodnotit“.  Na základě Vašich odpovědí určíme Vaši aktuální jazykovou úroveň.