Naši lektoři

Kvalita naší práce závisí především na kvalitě našich lektorů a proto si vybíráme jenom ty nejlepší

Jan Bukovský

lektor angličtiny

„Angličtinu učím s kratšími přestávkami od svých devatenácti let, ať už v rámci jazykových škol nebo soukromě. Studenty byli a jsou dospělí (např. redaktoři MF, Lidových novin) i děti (od 8 let).

Angličtinu se učím od svých dvanácti let dodnes a hodlám pokračovat. Prvními učiteli byli textaři a muzikanti jako John Lennon, Paul McCartney, Paul Simon, Jimi Hendrix a další a další. Vedle angličtiny ve škole jsem první větší zkušenosti s užitím jazyka nasával po skončení gymnázia během tříměsíčního pobytu v Pennsylvánii/USA jako táborový vedoucí na táboře YMCA (1997) a na osmiměsíční stáži středoškolského učitele zeměpisu v Miami/Florida/USA (2006-2007). Znalost angličtiny živím i nadále poslechem zhudebněných anglických textů, četbou literatury, sledováním filmů, kurzy, krátkodobými pobyty v USA a Velké Británii a hlavně udržováním kamarádství a přátelství s rodilými a nerodilými uživateli jazyka (také) Shakespearova.

Vedle angličtiny učím na soukromém gymnáziu PORG tělesnou výchovu a zeměpis. K mým nevýdělečným koníčkům patří muzika (mimo jiné v „kapele Penny Lane“), pohyb (jóga, běh, plavání, volejbal, vysoko/horská turistika, tanec) a vaření.“

Petr Fantys

lektor angličtiny

„Mám za sebou patnáctiletou zkušenost s výukou angličtiny na pražském gymnáziu PORG – zkušenost, že je možné „proměnit“ angličtinou nepolíbené začátečníky tak, aby cizí jazyk používali přirozeně, s lehkostí a sebevědomím (řada z nich dosáhla cambridgeského certifikátu CAE, někteří dokonce CPE). Kromě toho jsem sbíral zkušenosti coby lektor různých kurzů v mnoha jazykových školách a učil soukromě, ať už dospělé či děti – od kurzů pro začátečníky přes přípravné kurzy na cambridgeské testy až po volné konverzační hodiny s těmi nejpokročilejšími. Radost z učení mi přináší především neustálá interakce se studenty, kdy mám možnost jim ukázat, že cizí jazyk není jen soustava gramatických pravidel a suma slovní zásoby, ale přirozený nástroj komunikace – stačí jen překonat „bariéru“ nesmělosti, získat sebevědomí a uvědomit si, že dokážeme říct víc, než si myslíme. Teprve potom se lze vydat do všech těch užitečných, krásných a zároveň nesmírně rozlehlých oblastí angličtiny. K lásce k tomuto jazyku mě přivedla skvělá anglosaská hudba a literatura a ta láska byla nakonec natolik silná, že jsem vystudoval anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s několika dlouhodobými i krátkodobými studijními pobyty v Londýně a Edinburghu. Mým dalším povoláním/koníčkem jsou profesionální překlady beletrie a filmů.“