Penny Lane School

Every Monday 15:30 - 16:00. From 26th September
Ages 5 - 8 no experience needed suitable for beginner learners of English.

Drama workshops from a professional drama teacher and actor, providing a unique opportunity for students to develop language skills and foster creativity, no experience or theatre background needed. Exploring language through improvisation, theatre games and scene work. Achieve speaking skills in a fun and interactive way. Lessons provide students with an immersive and unique language experience that can assist you with real life language situations as well as developing confidence to practice and use English. Suitable for beginners, two age ranges offered: 5-8, 9-13.

Dramatické workshopy pod vedením profesionálního učitele dramatické výchovy a herce, které studentům poskytují jedinečnou příležitost k rozvoji jazykových dovedností a podpoře kreativity, bez nutnosti zkušeností nebo divadelního vzdělání. Zkoumání jazyka prostřednictvím improvizace, divadelních her a práce se scénou. Dosažení mluvních dovedností zábavnou a interaktivní formou. Lekce poskytují studentům poutavý a jedinečný jazykový zážitek, který vám může pomoci v reálných jazykových situacích a také rozvíjet sebedůvěru při procvičování a používání angličtiny. Vhodné pro začátečníky ve věku 5-8 let.

Matthew je anglický herec a režisér. Vystudoval divadelní a dramatické umění na University of Wales v Aberystwythu, vyučoval drama na střední škole v Anglii a v České republice a byl rezidenčním umělcem na Riverside School, kde režíroval a vyučoval drama. Má také zkušenosti s vedením workshopů improvizace, tance a poezie. S profesionálními hereckými zkušenostmi z mnoha televizních a filmových seriálů, mj: Carnival row, The Knightfall a Hanna, absolvoval také rozsáhlá turné s výchovným divadlem Bear a cirkusem Green top a režíroval díla pro festival Edinburgh Fringe, divadlo Crucible (Sheffield) a divadlo Hybernia (Praha).

Matthew is an English actor and director. Having graduated from the University of Wales, Aberystwyth with a degree in performing arts and drama, he has taught Drama at high school in England and the Czech republic and was artist in residence at Riverside School directing and teaching drama. He also has experience giving workshops for improvisation, dance and poetry. With professional experience in acting in many television and film series, including: Carnival row, The Knightfall and Hanna, he has also toured extensively with the Bear educational theatre and Green top circus and has directed work for the Edinburgh Fringe festival, Crucible theatre (Sheffield) and the Hybernia Theatre (Prague).